ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Είναι η γωνιά που οι αθλητές άλλων ομάδων μπορούν να αφήνουν τα κείμενα με τις απόψεις τους και τους προβληματισμούς τους